Angelique Vandekerckhove

Angelique Vandekerckhove

Gender EqualityGood jobsSustainable Cities and CommunitiesResponsible ConsumptionClimate Action

Who are you and what do you do?

Ik schreef mijn thesis over de rol van milieubelangengroepen in het EU emissiehandelssysteem. Via mijn eerste job bij de Verenigde Verenigingen was ik betrokken bij de opstart van het Transitienetwerk Middenveld. Kort daarna maakte ik de overstap naar mijn huidige job bij Europees parlementslid voor Groen Bart Staes. Ecologie en duurzaamheid zitten er bij mij al van op jonge leeftijd in. Daaraan gekoppeld ben ik ervan overtuigd dat samenwerking op Europees, maar ook internationaal niveau noodzakelijk is om dingen in beweging te zetten. Dat probeer ik in mijn job te combineren. Ik werk momenteel op thema's zoals asiel/migratie, sociaal beleid (gebrek ervan) en circulaire economie. Allen thema's die met elkaar verweven zijn en elkaar versterken. Daarnaast ben ik achter de schermen actief geweest bij jong groen (zonder een mandaat weliswaar). Zowel mijn job als vrijwilligerswerk zorgen voor een groot netwerk (lokaal, Vlaams, Belgisch en Europees) waarbij ik mensen met elkaar in contact breng, zowel vanuit het middenveld als de politiek. Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk te handelen naar de principes waarvoor ik sta, maar ik moet toegeven dat ik ook maar een mens ben.

What competences would make you a good Generation T?

Groot netwerk. Kennis en ervaring van het EU besluitvormingsproces en de politieke besluitvorming in het algemeen. Gemakkelijk contact leggen. Empathisch, wil iedereen meekrijgen. Vlot in de samenwerking.

Verontwaardiging over de onrechtvaardigheid die bestendigd wordt. Feministisch.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Zie punt 1. Als assistent van een Europees parlementslid ben je dagelijks bezig met het in beweging brengen van het besluitvormingsproces en het dienen van de democratie. Dit door zowel beleidstechnisch een impact te hebben, maar ook activistisch de boer op te gaan.