Duncan D'hondt

Duncan D'hondt

No PovertyQuality EducationGender Equality

Who are you ?

Duncan, zaakvoerder van Laborate. Een IT bedrijf gespecialiseerd in web en mobiele applicaties. Daarnaast ook mede oprichter van Right2Score, een social profit organisatie dat jongeren een positiever toekomstperspectief aanbied via sport en mede oprichter van D-HRD, een HR consulting bureau gefocust op diversiteit op de werkvloer.

How do you contribute to the transition? give one or more example(s).

Door organisaties op te richten die een sociale impact hebben.

Who, what organisation or project, inspire you ?

Jacque Fresco, The venus project... Hij was een wetenschapper met een zeer nobel idee. Helaas ver voor zijn tijd. Maar zijn utopische samenleving waar hij voor streef geeft voldoende inspiratie om bepaalde aspecten zelf uit te voeren.