Eva Sorgeloos

Eva Sorgeloos

Climate ActionLife on landPeace and Justice

Wie ben je en wat doe je?

De afgelopen jaren was ik actief in verschillende organisaties die werkten rond klimaat en sociale rechtvaardigheid (UGent1010 en Climate Express). Ik ben al langer geboeid door dit thema en het speelt ook een grote rol in mijn studiekeuzes en huidige werkzoektocht.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Sociaal gevoelig, luisterbereidheid: echt luisteren naar wat er leeft en wat mensen belangrijk vinden om van daaruit te vertrekken om actie te ondernemen. Veel ervaring in werken met vrijwilligers (6 jaar). Expertise over klimaatverandering vanuit mijn studies (biologie).

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Momenteel ben ik aan het appliceren voor een stage bij de VN. Voordien was ik lid van de Raad van Bestuur en voorzitster van de Sociale Raad van de UGent. Daar trok ik het dossier rond duurzame voeding, in samenwerking met studenten en personeel. Overleg en voldoende tijd nemen om zoveel mogelijk mensen op een zelfde lijn te krijgen, was van cruciaal belang in dit dossier. Ik bracht mensen bij elkaar, deed opzoekwerk en bereidde het dossier voor.