Evi Declercq

Evi Declercq

Reduced InequalitiesSustainable Cities and CommunitiesResponsible ConsumptionClimate Action

Rol

Geëngageerde studente in politieke wetenschappen met grote interesse in circulaire economie en de sociale en ecologische effecten van het ontginnen van grondstoffen

Quote

“Actie voor verandering kan op drie verschillende manieren. Door van binnen uit dingen te veranderen, door alternatieven te bieden en door tegen de stroom in te gaan. Er moet op alle drie tegelijkertijd ingezet worden.” 

Wie ben je en wat doe je?

Momenteel ben ik mijn studies politieke wetenschappen aan het afwerken. Voor mijn thesis doe ik een discoursanalyse over het politieke debat rond circulaire economie in de Europese Unie. Ook mijn bachelorproef ging over het maatschappelijke debat rond circulaire economie. Ik vind dit een zeer interessant onderwerp omdat het een alternatief kan bieden voor onze lineaire wegwerpmaatschappij. Ik ben geïnteresseerd in grondstoffen in het algemeen, en dan vooral in de sociale en ecologische effecten die de ontginning ervan (meestal in het Zuiden) met zich meebrengt. Het toont mooi aan hoe alles in ons wereldsysteem met elkaar verbonden is en welke gevolgen bepaalde structurele machtsverhoudingen hebben. Als politiek wetenschapper ben ik heel erg geïnteresseerd in dit bredere plaatje, maar tegelijkertijd vind ik het natuurlijk ook enorm belangrijk om te focussen op alternatieven en daarvoor ook daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Vandaar mijn interesse in circulaire economie. Met dezelfde motivatie heb ik deelgenomen aan het bootcamp circulaire economie van Vlaanderen Circulair, waar we in groep een project rond dit thema hebben uitgewerkt. Het is een enorm leerrijke week geweest en ik heb er veel energie uit gehaald die ik nu wil gebruiken om mijn steentje bij te dragen aan deze broodnodige transitie. 

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Ik probeer steeds het bredere plaatje te zien en de dingen in hun context te plaatsen, door ze zowel kritisch als open minded te bekijken.

Ik vind het bijvoorbeeld belangrijk dat er gelijke aandacht wordt gegeven aan alle drie de pijlers van duurzaamheid: sociaal, economisch en ecologisch. Want dat is niet bij alle mogelijke alternatieven het geval. Zo wordt bij circulaire economie de sociale pijler soms wat vergeten. Ik vind het een uitdaging om oplossingen te zoeken waarbij alle drie de dimensies in evenwicht zijn. Door mijn interesse in mensen van allerlei achtergronden en in verschillende culturen heb ik het vermogen ontwikkeld om me goed te kunnen inleven en vanuit verschillende perspectieven te kijken. Dit is een insteek die kan bijdragen aan Generation T. Daarnaast zijn bewustwording en mindset verandering zowel bij consumenten, producenten en overheden, belangrijke factoren in de transitie. Met de skills die ik aan het verwerven ben in mijn nieuwe opleiding internationale onderzoeksjournalistiek zal ik daar binnenkort extra aan kunnen bijdragen. Verder heb ik ook nog een hoop energie die ik met plezier wil inzetten voor projecten die de wereld een stapje in de goede richting kunnen duwen. 

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Actie voor verandering kan op drie verschillende manieren. Door van binnen uit dingen te veranderen, door alternatieven te bieden en door tegen de stroom in te gaan. Er moet op alle drie tegelijkertijd ingezet worden.  

Zelf ben ik nog een beetje op zoek naar mijn concrete rol in die transitie. Via mijn thesisonderzoek probeer ik in kaart te brengen wat leeft binnen de huidige instellingen (in dit geval de EU, regeringen van lidstaten, de industrie, ngo's,...). Daarbij zoek ik uit wat voor effectieve verandering kan zorgen en wat gewoon meer is van hetzelfde in een nieuw jasje gestoken. Het is belangrijk de huidige trends kritisch te analyseren en te proberen bijsturen waar mogelijk. Daarnaast is het ook nodig om gewoon te durven doen en mogelijke alternatieven uit te werken. Mijn deelname aan het bootcamp Circulaire Economie was daar een eerste poging toe. Ik hoop nog bij te dragen aan de verdere uitwerking van het project en wat ik heb geleerd te gebruiken in toekomstige projecten. Duurzaam/sociaal ondernemerschap interesseert me steeds meer en ik zal er stilaan ook meer tijd voor hebben. Door mee te helpen aan verschillende acties en te betogen voor betere klimaatoplossingen, meer rechtvaardigheid, tegen de aanpak van Trump,... help ik verder ook mee aan het uitoefenen van druk op regeringen en bedrijven en aan het zichtbaarder maken van hedendaagse problemen. Tenslotte heb ik me net opgegeven als vrijwilliger bij Act4Change en bij Catapa. 

Wie heeft jou geïnspireerd? Wat maakte jou gepassioneerd om te werken aan duurzame transitie?

Als kind al sprak ik over sociale rechtvaardigheid en respect voor de natuur. Op mijn uitwisselingen naar o.a. Ecuador en Indië heb ik met mijn blote oog de gevolgen gezien van globale economische ongelijkheid en van de nefaste gevolgen die multinationals hebben op de sociale en ecologische realiteit ter plaatse. Lang ben ik vooral geïnteresseerd geweest in Noord-Zuid verhoudingen en in ontwikkelingssamenwerking. Maar de laatste tijd ben ik beginnen inzien dat het effectiever en belangrijker is om eerst het eigen systeem aan te pakken en te focussen op alternatieven hier, in plaats van te blijven vaststeken in de analyse over alles wat fout gaat in de wereld. Op die manier zullen ook de structurele verhoudingen met het globale zuiden verbeteren. Vandaar mijn motivatie en goesting om mee te werken aan duurzame transitie! En natuurlijk omdat het duidelijk dringend en noodzakelijk is om snel naar een beter systeem te transformeren, want de problemen waar we vandaag mee te kampen hebben zullen overal gevolgen hebben.