Inge De Wolf

Inge De Wolf

Good jobsInnovation and InfrastructurePartnerships for the goals

Who are you and what do you do?

Het is mijn ambitie om de wereldhaven Antwerpen als duurzame koploper te positioneren en onze haven als duurzaam toonbeeld voor andere havens en havenbedrijven te profileren. Vorig jaar herdefinieerden we onze missie. Onder het motto “Sterk door Samenwerk” wil de haven van Antwerpen koploper blijven in het creëren van duurzame toegevoegde waarde. Bij het uitdragen van deze missie bewaak ik het evenwicht tussen het realiseren van acties enerzijds en een doelgerichte communicatie anderzijds waarbij bedrijven elkaar inspireren en zo aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tegelijkertijd is het mijn rol om een brug te slaan tussen de bedrijven in de haven en de omwonenden en willen we door bewustwording het maatschappelijk draagvlak versterken. Samenwerking en dialoog zijn voor ons sleutelbegrippen om tot een duurzame wereld te komen.

What competences would make you a good Generation T?

Duurzaamheid uitdragen betekent voor mij draagvlak creëren voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij diverse actoren, lokale projecten duurzaam ondersteunen, publieke en private stakeholders informeren over en betrekken bij de duurzaamheidsprestaties, duurzame investeringen aantrekken en partners en bedrijven aanzetten en activeren tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat onze aanpak inspirerend kan zijn voor andere organisaties en dat ik op mijn beurt ideeën kan putten uit de ervaringen van anderen.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Vorig jaar organiseerde ik het lanceringsevent van het derde duurzaamheidsverslag waarbij de wereldhavens Antwerpen en Rotterdam in dialoog gingen met elkaar over duurzaamheid. Tijdens het event legden we ook de link naar de UN Sustainable Development Goals en reflecteerden Eddy Bruyninckx, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf, en Eric van der Schans, Director Environmental Management van de haven van Rotterdam, over de rol die havens kunnen spelen in het verwezenlijken van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De rode draad doorheen onze duurzame visie is onze ambitie om koploper te blijven in het creëren van duurzame toegevoegde waarde. Om onze missie kracht bij te zetten, reiken we in november bovendien de allereerste Sustainability Award uit aan een bedrijf actief in de haven van Antwerpen. Met de Award willen we een project bekronen dat bijdraagt aan de transitie naar een duurzamere haven en aan de realisatie op lokaal niveau van de Sustainable Development Goals. Met de uitreiking van deze tweejaarlijkse Award willen we bedrijven in de haven inspireren en aanzetten tot duurzame initiatieven.