Jasper Bloemen

Jasper Bloemen

http://www.breakitdown.eu/jasper-bloemen/?lang=nl

Quality EducationReduced InequalitiesClimate Action

Rol

Post-doc onderzoeker Klimaatsverandering en impact op bossen, lid van “Break it down”, lid van “Ekoli” 

Wie ben je en wat doe je?

Alles wat ik doe start vanuit één centrale gedachte: hoe kan ik kennis delen. Ik geloof dan ook sterk in het belang van samenwerking en kennisoverdracht om huidige wereldproblemen zoals klimaatsverandering aan te pakken, van het helder en juist communiceren van informatie naar een breder publiek en van het engageren van toekomstige generaties door enthousiasme over te brengen. Als Post-doc onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen werk ik rond klimaatsverandering en de impact op bossen en probeer ik door outreach mensen te overtuigen van het belang van bossen in het bestrijden van klimaatsverandering. Ik ben er dan ook van overtuigd dat enkel door gepassioneerd en duidelijk te communiceren over klimaatsverandering, meer mensen kunnen overtuigd worden van de noodzaak om dit globale probleem aan te pakken. Met Break it Down, een collectief rond (wetenschaps)communicatie, zetten we dan ook volledige in op het trainen van wetenschappers, bedrijven en overheden in het glashelder overbrengen van informatie naar het brede publiek. 
Met Ekoli gaan we nog een stap verder en brengen we wetenschappen tot bij kinderen. Door het geven van hands-on workshops proberen we op een leuke manier kinderen en volwassenen enthousiast te maken rond wetenschappelijke thema’s, hun creativiteit aan te wakkeren en nieuwsgierigheid te stimuleren. Met name op kansengroepen, die normaal het minst in aanraking komen met wetenschappen, wordt extra gefocust om zo mee socio-economische ongelijkheid weg te werken. 

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Mijn persoonlijk drijfveer is om constant bij te leren, bij voorkeur door interactie met mensen die volop gaan voor positieve verandering. Ik geloof dus sterk in de kracht van samenwerking en liefst door het samenbrengen van mensen met een verschillend profiel. Zo was ik één van de drijvende krachten achter een crowdfunding actie tegen voedselverspilling (Juice For Change), waarbij we door de talenten te bundelen van een groep gedreven mensen op twee weken tijd geld ingezameld hebben om 7 ton appels te redden van de vuilbak. 
Daarnaast als wetenschapper heb ik een visie over hoe we wetenschappelijk onderzoek moeten veranderen, aangezien het huidig model van wetenschap voeren niet langer houdbaar is. Doordat we als onderzoekers enkel geëvalueerd worden op wetenschappelijk output, wordt er veel te weinig aandacht besteed aan outreach en wetenschapscommunicatie. Door mee te helpen denken over een ander completer model van evaluatie, kunnen we wetenschappelijk onderzoek laten terug gaan naar zijn fundamentele waarden; namelijk de maatschappij vooruit helpen door kennis te delen.  
Tot slot, mijn belangrijks sterkte is dat ik iedereen kan enthousiast maken door oprecht gepassioneerd te zijn in wat ik doe. Als finalist in de Wetenschapsbattle heb ik in 15 min tijd bijna 500 kinderen bewust gemaakt van het probleem van klimaatsverandering. In mijn dagdagelijks job als wetenschapper en lid van Break it Down en Ekoli is deze drang om enthousiasme over te brengen dan ook steeds aanwezig. 

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Door onderzoek te voeren naar de impact van klimaatsverandering op onze natuurlijke ecosystemen zoals bossen ben ik actief bezig om mensen bewust te maken van de problemen die gepaard gaan met een veranderend klimaat. Met name door collega wetenschappers te overtuigen van het belang van duidelijke communicatie naar een breder publiek, probeer ik een breder draagvlak te creëren om oplossingen te bedenken voor het probleem van klimaatsverandering via interactie tussen beide. 
Dit sluit direct aan op de missie van Break it Down, om verandering teweeg te brengen in hoe wetenschappers, bedrijven en overheidsinstellingen hun kennis delen met het bredere publiek. We laten hen inzien dat achter elke goede communicatie strategie een verhaal schuilt, waar mensen zich kunnen inleven en door gepassioneerd kunnen geraken. Daarnaast helpen we ook enkel die bedrijven en onderzoekers die samen met ons die duurzame transitie willen teweeg brengen. 
Door de kennisoverdracht naar kinderen via Ekoli verzekeren we daarenboven dat deze duurzame transitie zich doorzet over de generaties heen. Hierbij geven we elk kind een kans om te ontdekken en zicht te ontplooien, zonder enige vooroordelen of beperkingen. Want enkel door hun nieuwsgierigheid en creativiteit te stimuleren, kunnen we hen tonen dat zij de wetenschappers zullen zijn die de duurzame oplossingen zullen bedenken voor de uitdagingen van morgen.