David van der Ha

David van der Ha

http://www.ugent.be/duurzaam

Quality EducationSustainable Cities and CommunitiesClimate Action

Who are you and what do you do?

Als duurzaamheidscoördinator aan de Universiteit Gent sta ik (mee) in voor het duurzame transitiepad dat de UGent uitstippelde en dat door vele mensen wordt gedragen. Als 'Green Officer' coördineer ik de taken van ons duurzaamheidkantoor waarin studenten en personeel samen alle aspecten van de UGent (onderzoek, onderwijs, dienstverlening en bedrijfsvoering) trachten op een efficiëntere en duurzamere wijze aan te pakken. Het is voor mij een droomjob omdat a) ik samen met studenten enthousiast aan de slag mag, b) we creatief uit de hoek moeten komen met campagnes & acties en c) we al lobbyend aan de slag moeten om belangrijke stappen te kunnen nemen. Als spin in het web verbind ik trekkers, duwers en beslissingsmakers. We brengen deze mensen samen, initiëren acties, starten proefprojecten, overtuigen beleidsmakers, ...

Ook buiten de UGent is er een aardig netwerk uitgebouwd, waarbij we in contact staan met heel wat collega's uit andere universiteiten, via The Shift, de Stad Gent en onze duurzame partners in Gent. Linken leggen, een beleid mee opbouwen én duurzaamheid visualiseren vormen de hoofdmoot van mijn boeiende job. Ons hoofddoelstelling is dan ook om elk jaar 1000'en 'Green embassadors' te vormen.

Daarnaast ben ik reisbegeleider bij de VZW KrisKras, waar we reizen voor jongeren duurzaam trachten in te vullen. Hier geef ik o.a. ook vorming rond duurzaamheid aan nieuwe reisbegeleiders en werk ik het duurzaamheidsbeleid van de organisatie mee uit.

What competences would make you a good Generation T?

Als milieutechnoloog heb ik een goede onderbouwing van alle milieu-aspecten en milieuthema's. Ik voerde ook onderzoek uit rond broeikasgassen en werkte voor de Vlaamse Milieu-inspectie, zodat ik toch wel wat kennis heb opgebouwd rond het reilen en zeilen binnen de Planet-P.

Mijn sterkte ligt er in dat ik een rationele wetenschappelijke kijk koppel aan een sterke drive om het anders, beter en met minder belasting voor mens en milieu te doen. Ik vorm vaak de go-in-between tussen verschillende groepen die naar mijn aanvoelen steeds minder en minder met elkaar praten (geïnformeerd vs niet-geïnformeerd, sociale wetenschappers vs exacte wetenschappers, geloof in technologie vs gedrag, ...). Duurzaamheid gaat ruimer dan milieu uiteraard en ik ben dan ook blij dat in mijn huidige job ook de andere P's (niet in het minst Participatie) meer naar voor kwamen geschoven.

Als jarenlange animator (Kazou), vrijwilliger (o.a. vormingsverantwoordelijke Rode Kruis Gent) en reisbegeleider heb ik heel wat ervaring met het enthousiasmeren van - vaak heel verscheidene - mensen. Ik ben een zeer sociaal beestje dat heel graag bijleert van anderen over allerhande thema's. Ik ben ook goed op de hoogte van heel wat maatschappelijke thema's en wissel er graag ook van mening over.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Plastic wordt meer en meer een hot topic. Aan de UGent zijn we helaas een grote plastic-producent, zeker binnen onze labo's. Een collega uit een labo kaartte dit aan via onze duurzaamheidscompetitie. We zaten met dat labo samen om hen als pilootlabo in te zetten. Vervolgens nodigde ik de afvalverwerkers uit om mogelijkheden te bekijken. Ik contacteerden ook onze eigen plastic-profs die de nodige input gaven. Zij vonden dit een heel leuk initiatief en boden met veel plezier hun medewerking aan. Dit mondde uit in een mooie samenwerking, waarbij we ons gerecycleerde plastic zullen recupereren en er eigen meubilair van zullen maken. Op die manier kunnen we op een creatieve wijze studenten en collega's sensibiliseren rond onze plastic-consumptie. Want uiteraard willen we het vooral met minder doen.

Dit is een goed voorbeeld van hoe wij hier werken: een idee wordt van onderuit aangereikt, wij brengen de juiste mensen bijeen (intern en extern), we starten een pilootproject en faciliteren de opstart van het project. We gebruiken de expertise van onze academici, nemen de communicatie van het project op ons en zorgen ervoor dat het project bekendheid krijgt. Vervolgens trachten we dit te   institutionaliseren binnen de UGent zodat iedereen het goede voorbeeld overneemt. We proberen ook als grote speler een 'gamechanger' te zijn waarbij a) de industriële partners zich duurzamer opstellen, b) duurzame ondernemingen een steuntje krijgen en c) producenten duurzamer te werk te gaan.