Gaëtan Vandenplas

Gaëtan Vandenplas

No HungerResponsible ConsumptionPartnerships for the goals

Role

Oprichter Wow Food – Catering met voedselverlies

Who are you and what do you do?

Mijn naam is Gaëtan Vandenplas, economist, leerkracht, hobbykok, vrijwilliger, coach en mentor. Ik geloof in een pluralistische aanpak en zoek steeds naar initiatieven op verschillende niveau's (economisch, sociaal, cultureel) die innoverend en inspirerend kunnen zijn voor mezelf of anderen. Deze ideeën worden verspreid via workshops, projecten, werkkampen en seminaries die ik geef, organiseer of waar ik aan meewerk.

What competences would make you a good Generation T?

Ik ben ervan overtuigd dat we als mens het potentieel hebben om verandering te weeg te brengen en een bijdrage te kunnen leveren. Wat we willen veranderen en aan wie of wat we een bijdrage willen leveren, dat is de kernvraag. Voor mij is mijn grootste motivator een ‘betere’ wereld creëren. Niet met grote campagnes, veel wapengekletter of tonnen geld. Wel met kleine acties, elke dag, die ertoe bijdragen dat de wereld weer een iets fijnere plek is om in te wonen voor jou en je medemens.

Aan mij zijn urenlange discussies niet besteed. Geef mij dan maar try outs, mock ups en testcases om samen met mensen en organisaties concrete acties te ondernemen die anderen kunnen inspireren om zelf ook te ageren.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Ik wil met mijn project, WoW! Food, bewustmaking creëren rond het thema voedselverspilling. Initieel gebeurt dit door een cateringservice aan te bieden die hoofdzakelijk gebruik maakt van foodwaste en op die manier de mensen niet alleen bewust maken de hoeveelheden voedsel die we verspillen, maar ook van de mogelijkheden die voedseloverschotten bieden. De overschotten worden verzameld bij o.a. lokale boeren, op markten, in winkels en via partnerorganisaties.  In de 2de fase wordt de catering aangevuld met workshops en opleidingen. Hiervoor zal ik voornamelijk langdurig werklozen, vluchtelingen e.d. opleiden om hen zo een eerste werkervaring te geven in de horeca. Zij zullen nauw opgevolgd en gecoacht worden. De focus zal liggen op het aanleren van de ‘klassieke’ skills enerzijds maar ook het bewust worden van de voedselproblematiek waardoor ze later op een andere werkplek deze filosofie kunnen uitdragen.

Who inspired you? What made you first passionate about sustainability?

Gunter Paulli

Daniele Rosier