Kristel Sieprath

Kristel Sieprath

http://www.duurzamehavenvanantwerpen.be/

Renewable EnergyInnovation and InfrastructureClimate ActionLife on land

Rol

Adviseur Natuur, Milieu en Energie in de Haven van Antwerpen

Quote

"Ik wil er alles aan doen om de mens in harmonie met haar omgeving te leren leven."

Wie ben je en wat doe je?

Met een achtergrond in geografie en hydrografie heb ik de werking van onze planeet en de interactie tussen de mens en haar omgeving uitgebreid kunnen bestuderen. Daarnaast heb ik zowel op privé als professioneel vlak de kans gegrepen om de wereld rond te trekken en zo haar schoonheid en diversiteit te kunnen ervaren. Ik voel me dan ook sterk verbonden met het lot van onze planeet en wil er alles aan doen om de mens in harmonie met haar omgeving te leren leven. Er wordt vaak gesteld dat de technologie klaar is voor een transitie, maar dat het beleid niet mee wil.. wel ik maak deel uit van “het beleid” en ik ben er wel helemaal klaar voor! Ik wil graag het voortouw nemen in de transitie naar een duurzamere samenleving.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Ik heb een groot vertrouwen in de toekomst van onze maatschappij. De transitie naar een duurzame samenleving is ingezet. Het beleid en de industrie hinken soms nog wat achterop, en net hierop probeer ik invloed uit te oefenen. Ik heb doorheen de jaren ook reeds een divers netwerk opgebouwd, in binnen- en buitenland. Via Generation T hoop ik daar op verder te kunnen bouwen. Verder kijk ik er enorm naar uit om ideeën uit te wisselen met de andere change makers van Generation T en zo de toekomst van ons land vorm te geven. Samen staan we sterk en kan er écht verandering komen.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Als adviseur natuur, milieu en energie in de Haven van Antwerpen, sta ik mee in voor een duurzaam beleid en de implementatie hiervan binnen het Zeehavengebied. Vanuit mijn functie staan vooral de thema’s milieu en klimaat op het programma. Er wordt daarbij gestreefd naar een samenwerking tussen de havenbedrijven, de industrie, de lokale overheden en de middenveld organisaties die actief zijn in de haven. Concreet gaat het dan om het faciliteren en implementeren van milieuvriendelijke maatregelen, het ondersteunen van duurzame energieprojecten en het beschermen van fauna en flora in de haven. De Haven van Antwerpen is ambitieus en wil de meest duurzame haven van Europa zijn.