Sofie Legon

Sofie Legon

No PovertyQuality EducationGood jobsInnovation and InfrastructureReduced InequalitiesResponsible ConsumptionPeace and JusticePartnerships for the goals

Rol

Sociaal ondernemer bij Hart Labeur  

Vrijwilligerscoach bij Bond zonder Naam 

& lid van de Algemene Vergadering van vzw Within Without Walls 

Quote

“Ik wil zorgen voor een mindshift rond de invulling van detentie en het geven van kansen in de samenleving.” 

Wie ben je en wat doe je?

De recidivecijfers in België zijn te hoog, terwijl er enorm veel potentieel talent aanwezig is bij de gedetineerden. Ik voel verontwaardiging over hoe gevangenen het liefst zo ver mogelijk buiten onze eigen leefwereld gehouden worden. We verplaatsen zelfs letterlijk de gevangenissen buiten onze stedelijke context naar meer afgelegen plekken.Als sociaal ondernemer bij Hart Labeur én als vrijwilligerscoach bij Bond zonder Naam, vertrekt mijn engagement vanuit die realiteit. Ik wil verbinding maken tussen de wereld binnen en buiten de muren, en zo het talent van de gevangenen in de schijnwerpers zetten.In samenwerking met Hart labeur, maken gevangenen handgemaakte producten. De verkoop daarvan zorgt ervoor dat zij o.m. hun slachtoffers kunnen terugbetalen, kunnen voorzien in eigen onderhoud en hun talent gewaardeerd zien. Vanuit hun persoonlijke groei, tonen zij zichzelf aan de samenleving en dragen ze er ook hun steentje aan bij.Elke gedetineerde hangt aan zijn creatie een persoonlijke boodschap vast. Via een postkaart kan de koper terugschrijven om zijn steun en waardering te tonen. We werken met duurzame materialen en betrekken lokale ontwerpers en leveranciers. Bij elk verkoopsmoment gaan we in dialoog.Op die manier wil Hart Labeur deze twee werelden dichter bij elkaar brengen. ‘Hoe willen we dat deze mensen vrijkomen en welke rol kunnen we daar als vrije burger nu al in spelen?’ Het is op die kernvraag dat Hart Labeur een antwoord biedt.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Ik ben sterk in het ondernemen met een sociale missie en geëngageerd. Ik heb een passie voor educatie, persoonlijke ontwikkeling en zinvolle tijdsbesteding. Ik geloof in de kracht van mensen en hun verhalen en kan hen zo een gezicht geven. Vanwege mijn ruime blik, ben ik in staat om verbinding te maken tussen werelden die onbekend zijn voor elkaar.Ik maak daarvoor ook zelf connecties met het bestaande sociaal-culturele middenveld en ik wil stakeholders ontmoeten met een andere achtergrond en ondernemers die net als ik duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en met wie ik ideeën kan delen over de opstart van een coöperatie (SDG 17).Ik deel met hen mijn expertise omtrent het gevangeniswezen, talentontwikkeling en sociaal ondernemerschap. Mijn engagement vertrekt vanuit het hart, en ik wil graag op dezelfde manier anderen inspireren tot het nemen van verantwoordelijkheid en het zorgen voor die groep van mensen die we liever lijken weg te stoppen (SDG 10). Daarbij kan ik meer helderheid brengen over een wereld die voor velen onbekend is.Ik wil zo werken aan een meer vreedzame maatschappij en een vermindering van de recidivecijfers (SDG 16). Dit is wat me drijft om het potentieel dat het project Hart Labeur in zich draagt uit te werken tot een coöperatie die meer impact kan hebben en op die manier aan armoedebestrijding (SDG 1) werkt bij (ex-) gevangenen en aan inclusieve en duurzame economische groei die tewerkstelling en waardig werk (SDG8) voor iedereen wil garanderen.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Als vrijwilligerscoach bij BzN, ben ik betrokken bij de organisatie van gevangenisbezoeken waarbij bezoekers worden uitgenodigd in gesprek te gaan met cipiers, gevangenen, directie om verandering te kunnen brengen in de veelal eenzijdige beeldvorming van deze wereld, met minder vooroordelen en meer zicht op kansen. Ik ben verantwoordelijk voor de correspondentiecoaching in het briefwisselingsproject tussen vrijwilligers en gedetineerden (Traliepost) waarbij vrijwilligers fungeren als empathisch en onbevooroordeeld luisterend oor, per brief. Ik organiseer daarvoor vormingsactiviteiten die ervoor zorgen dat mensen hun vrijwilligerswerk zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen uitvoeren.Als lid van de Algemene Vergadering van de vzw Within Without Walls (opgericht door Jan de Cock) kom ik in contact met mensen die zich inzetten voor gevangenen in België en in de hele wereld. Ik werk ermee door na te denken over campagnes en door verbinding te leggen met de werking van Bond zonder Naam en Hart Labeur.Door het co-creëren met gevangenen en de verkoop van producten van Hart Labeur wil ik zorgen voor een mindshift rond de invulling van detentie en het geven van kansen in de samenleving.