Tom Alleman

Tom Alleman

http://www.socrowd.be

Good jobsReduced InequalitiesSustainable Cities and CommunitiesResponsible ConsumptionPartnerships for the goals

Rol

Coördinator bij Socrowd

Quote

"In de zoektocht naar een eerlijkere, duurzame economie moeten we durven stilstaan bij sommige dogma's over financiering, geld en rente."

Wie ben jij en wat doe je?

Geld speelt een belangrijke rol in onze samenleving en ik geloof dat geld moet vloeien naar organisaties met een positieve impact op onze samenleving. Niet enkel naar projecten die het hoogste financieel rendement kunnen bieden. Met Socrowd bied ik mee het eerste sociaal crowdfundingplatform in Vlaanderen aan, waarmee projecten die de samenleving verbeteren gefinancierd worden. Stel dat een organisatie 60.000 euro tekort komt om een pand te kopen. Via ons crowdfundingsplatform halen zij 20.000 euro op uit hun eigen netwerk. Socrowd verdubbelt dit bedrag en de organisatie krijgt een renteloze lening van 60.000 euro. De organisatie betaalt de lening terug en de investeerders krijgen hun geld terug.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Bij Socrowd selecteer ik projecten, help ik hen om hun netwerk te versterken en bij het project te betrekken, en uiteindelijk met het rond krijgen van de financiering, zodat dromen werkelijkheid worden. Ik help organisaties ook om via opleidingen inzicht te krijgen in hun financiën. Dankzij meer dan 1000 sympathisanten en organisaties kon Socrowd al ruim 7 miljoen euro renteloos uitlenen aan meer dan 120 projecten met positieve impact. Wat al deze aandeelhouders verbindt, is hun engagement voor een leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving. Ook buiten kantooruren probeer ik een duurzame consument te zijn: van Fairphone over biologische groentepakketten tot Cambio. Daarnaast werk ik mee aan concrete initiatieven die een warmere buurt creëren, zoals jeugd- en buurtwerk en initiatieven als leefstraten, Wijdelen.be etc.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Met Socrowd bieden we een manier aan om projecten met sociale impact te financieren. Projecten worden sterker en onafhankelijker van klassieke financieringskanalen als banken of subsidies. Onze baseline is niet voor niets "Think outside the bank". Dat is iets waar meer bekendheid aan gegeven mag worden. Socrowd wilt namelijk nog meer projecten een lening aanbieden om onze samenleving een stukje groener, creatiever en socialer te maken! Socrowd stelt rente als dogma in onze economie en samenleving in vraag. Het toont op kleine schaal aan dat mensen niet enkel door winst gedreven zijn bij een investeringsbeslissing, maar dat sociale of maatschappelijke redenen even belangrijk kunnen zijn. In een zoektocht naar een eerlijkere, duurzame economie moeten we durven stilstaan bij sommige opvattingen over geld en rente die doorheen de jaren als vanzelfsprekend zijn.