Generation T onderneemt actie voor het klimaat

De komende twee weken verzamelen alle landen in Parijs voor de COP 21 klimaatconferentie, waar ze zullen onderhandelen over een akkoord dat de opwarming van de aarde moet beperken. De conferentie in Parijs zal bepalend zijn om de globale klimaatagenda op punt te stellen en de nodige mechanismen in werking te stellen die zullen toelaten dat de menselijke impact op onze leefwereld beperkt blijft. Een ambitieus klimaatakkoord is de enige manier om het welzijn van toekomstige generaties te garanderen. Aan de COP 21 klimaattop zullen allerlei organisaties deelnemen: NGO’s, bedrijven en overheden.

Uiteraard blijven ook onze generation T’ers niet stilzitten. Mathias Demuzere initieerde samen met enkele collega’s het goodcop initiatief, een open brief waar Belgische wetenschappers onmiddelijke klimaatactie eisen. Margot Vandorpe, Stien Boeye en Alien De Deken fietsten samen met climate express richting Parijs met een hoop eisen en alternatieven om deze te delen met onze politieke leiders. Anderen organiseren en namen vorig weekend deel aan de alternatieve evenementen die plaatsvonden tijdens het startweekend van de conferentie.

Maar dit is niet alles. Op 11 september overhandigde een unieke coalitie van meer dan 100 Captains of Society een open brief aan ministers Reynders en Marghem, waarin ze de Belgische regering oproepen actie te ondernemen tegen de opwarming van het klimaat. Met verenigde stem dringen deze bedrijfsleiders, directeurs van milieuorganisaties en academici samen met The Shift aan om een ambitieus klimaatakkoord af te sluiten op de klimaatconferentie in Parijs.

Generation T'er Bart Devos in discussie met Koen Bouckaert van Alpro en David Leyssens van The Shift

Bij vertrek richting deze internationale klimaattop, bleek er nog steeds geen akkoord te zijn tussen de deelstaten en de federale regering over de verdeling van de klimaatinspanningen. De leden van The Shift uitten hun ongenoegen op een bijeenkomst met de Belgische delegatie zaterdag 28 november in Parijs. Hiervoor vertrokken ze gezamelijk met de trein vanuit Brussel naar Parijs. Vermits dit één van de weinige gelegenheden was dat verschillende stemmen uit onze samenleving zich in Parijs mochten uitdrukken, werden zij hierbij gesteund door een groep geëngageerde jongeren van Generation-T!

Bart, Cedric, Céline, Elias, Jean-Michel, Jonathan, Kristel, Maarten, MatthiasSebastien, Susanne, Talia, Thibaud en Thibault namen deel aan de activiteiten in de trein op weg naar Parijs waarin ze hun innovatieve ideën konden delen en zo de leiders van vandaag konden uitdagen om beter na te denken over het welzijn van de burgers. Op de foto hierboven zie je een van hen, Bart Devos, de uitdaging aangaan door in discussie te treden met Koen Bouckaert, VP Strategy & Business Development bij Alpro.

Op hetzelfde moment fietsten andere generation T jongeren samen met de Climate Express richting Parijs, waarvan enkelen de delegatie in Parijs vervoegden om zo een nog sterker signaal te geven tegen het gebrek van een bindend en ambitieus akkoord. Generation T'er Alien De Deken was één van hen en gaf als afsluiter een inspirerende speech voor de hele delegatie in de Belgische Ambassade in Parijs!

Alien De Deken in de Belgische ambassade