Generation T, wat hebben we reeds gerealiseerd?

Sustainable Development Goal(s): Partnerships for the goals

Met Generation T willen we een volledige generatie van jonge duurzame changemakers samenbrengen en naar voor brengen, en daarom lanceren we een nieuwe selectieronde! Inschrijven kan vanaf nu hier.

Vanaf 2017 zullen we ons focussen op het verbinden van deze jongeren om co-creatie en onderlinge ondersteuning te creëren, maar ook zullen we de verbinding te leggen naar organisatie’s en bedrijven om samen na te denken over een duurzame toekomst.

Maar vooraleer nieuwe kandidaten te zoeken kijken we graag naar wat we allemaal gerealiseerd hebben het voorbije jaar.