Aäron De Fruyt

Aäron De Fruyt

Responsible ConsumptionClimate ActionPartnerships for the goals

Wie ben jij?

Ik ben Aäron. Na vele jaren vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties en een life changing studie Conflict en Ontwikkeling ben ik vandaag geland in drie organisaties waar ik 100% achter sta en mezelf kan ontplooien. Professioneel ben ik actief bij Rikolto (Vredeseilanden) in het team beweging en fondsenwerving. Daarnaast ben ik actief bij Act4Change als vrijwilliger bij de Circular School, een pre-incubatortraject waarbij jonge ondernemers zes maanden lang worden begeleid en opgevolgd door experten, peers en circulaire newbies. Verder ben ik ook actief bij CATAPA in de werkgroep pers en communicatie. De combinatie van deze drie organisaties is de uitkomst van mijn zoektocht (still in progress) op welke manier de transitie het best aangepakt moet/kan worden. Die zoektocht leidde me langs macro-economische theorieën, innovatieve pilootprojecten, inspirerende bewegingen en organisaties in binnen- en buitenland, echte democratie, nieuwe businessmodellen die radicaal kiezen voor een altruïstische economie en samenleving en een reeks aan ontmoetingen met fascinerende changemakers die zonder enige arrogantie de verandering zijn die ze willen zien in de wereld. Ontspannen doe ik met mijn Ierse banjo of mandoline, op de fiets door de polders of bij een glas met vriend(inn)en.

Hoe draag jij bij tot de transitie? geef een/meerdere voorbeeld(en).

Binnen Rikolto hoop ik een beweging te creëren van actieve, geëngageerde burgers. Als vrijwilligerscoördinator probeer ik mijn energie en motivatie over te brengen naar andere mensen. Private fondsenwerving is anno 2019 een moeilijk verhaal. Internationale solidariteit is dat nog veel meer. Daarom moeten we steeds op zoek gaan naar nieuwe, verfrissende acties die zowel een consequente link met de transitie inhouden als een fondsenwervend karakter hebben. Het Grootste Diner Ter Wereld is zo'n actie: we dagen 1000 mensen uit om te koken voor vrienden en familie. Gasten brengen geen bloemen of wijn mee maar storten een kleine gift t.v.v. Rikolto. Intern wil Rikolto zichzelf ook steeds opnieuw uitvinden: ervaringen en ideeën die ik in andere organisaties en ontmoetingen ontdek en meeneem naar de werkvloer vinden (heel) vaak vruchtbare grond bij mijn collega's.
Als mede-coördinator van de Circular School bij Act4Change sta ik mee aan het roer van een fantastische groep van vrijwilligers. Samen bieden we de kans aan 4 ondernemers om hun circulaire droom waar te maken.
Bij CATAPA herontdekte ik mijn ondergesneeuwde passie voor schrijven in de werkgroep communicatie. Sindsdien probeer ik opnieuw de pen op te nemen en verontwaardiging in verandering om te zetten. Enkele opiniestukken en artikels later bekruipt me het verlangen om me de komende jaren meer op het schrijven te gaan concentreren.

Welke persoon, organisatie of project inspireert jou en waarom?

Elk van de organisaties waar ik in actief ben inspireert mij enorm, omwille van verschillende redenen.
Rikolto is een wereldwijde organisatie die er steeds opnieuw in slaagt zichzelf heruit te vinden en op alle niveaus transitie waar te maken. Van klassieke "Noord-Zuidorganisatie" vervelde ze de afgelopen jaren tot internationale netwerkorganisatie actief in zowel de beleidsnetwerken als met de voeten diep in de landbouwgrond van boerenorganisaties in 15 verschillende landen. Rikolto schuwt geen samenwerkingen met de private sector maar doet dat als koppig steentje in de schoen met een duidelijke richting voor ogen!
Act4Change is een netwerk en labo-ruimte door en voor jonge changemakers in Vlaanderen. Een safe space en fablab voor mensen van alle kalibers en daardoor een vat van ideeën en energie!
De jonge beweging CATAPA inspireert mij enorm omdat het de zeer concrete problematiek van extractieve mijnbouw in Zuid-Amerika meteen linkt aan het bredere macro-economische kader van een Circulaire en Degrowth Economie. In België is ze in staat Noord-Zuidontwikkelingssamenwerking heruit te vinden met aandacht voor inclusie en dekolonisatie. Bovendien gaat ze voorbij aan traditionele "vrijwilligerswerking" maar positioneert ze zich als een beweging.