Charlotte Dewilde

Charlotte Dewilde

Renewable EnergyGood jobsInnovation and Infrastructure

Who are you and what do you do?

Ik ben een gemotiveerde en energieke jonge dame die een passie heeft voor alles wat duurzaam is. Duurzaamheid bevat voor mij een ecologische, economische en sociale component. Als topsportster afstandslopen voel ik aan den lijve hoe mooi de natuur is en dit motiveert me om het milieu actief te beschermen tegen te klimaatverandering. Daarnaast is het engagement voor een duurzamere samenleving gegroeid tijdens mijn studies economie en recht. Ik besefte meer en meer dat ik de ‘verkeerde’ economie aangeleerd kreeg; de economie die globalisering en winstmaximalisatie promoot ten koste van mens en milieu. Om hiertegen in te gaan, solliciteerde ik bij Co-Vibes. Dit is een organisatie die hoogopgeleide jongeren de kans biedt projecten aan te gaan bij bedrijven met ‘new economy’ (lees duurzaamheid) insteek. Tijdens het traject bij Co-Vibes verwerf ik relevante en ‘duurzame’ ervaring in projectmanagement waarbij de maatschappij er ecologisch, economisch en sociaal op vooruitgaat. Verder is Co-Vibes ook een horizontale organisatie waarin ik samen met het team de startup verder help uitbouwen. Hierbij gaan we innovatief te werk via co-creatieve formats en P2P learning die ik actief wil inzetten om de transitie te ondersteunen. Mijn grootste troeven zijn het inspireren van anderen en netwerken. Meestal slaag ik er in om het duurzaamheidsverhaal op een energieke manier over te brengen zodat ook non-believers meestappen in het verhaal.

Why are you part of Generation T ?

Om de transitie naar een duurzamere samenleving waar te maken heb je naast innovatieve ideeën ook mensen nodig die de grote onbewogen bevolking meetrekken op die weg. En die inspirerende rol neem ik graag op me (volgens anderen is dit een talent van me). Netwerken en communiceren met anderen, zowel in vlotte als stroeve situaties, is me op het lijf geschreven. Mijn universitaire studies heb ik gecombineerd met topsport atletiek (afstandslopen), wat van me een echte doorzetter maakt met een sterk organisatorisch talent. Verder heb ik een creatieve geest en ben gebeten door innovatie. Initiatief nemen is een natuurlijke reflex en mijn nieuwsgierigheid uit zich in een sterke leerattitude. Verder heb ik een kritische blik die ik graag met het team deel. Huttentochten, trailrunning en berglopen hebben mijn verbondenheid met de natuur enkel maar versterkt. De schoonheid van de natuur en de bezorgdheid voor de volgende generaties vormen mijn voornaamste drijfveren om mij professioneel en persoonlijk te engageren voor een duurzamere samenleving. Bij het maken van de transitie hecht ik grote waarde aan eco-innovatie, inclusie, beleid en sensibilisering wat zich uit in de drie componenten: ecologie, economie en sociaal. Binnen Co-Vibes ben ik een leidende kracht ik achter de verbreding van het partnerschap met milieu-organisaties zoals Bond Beter Leefmilieu of met de overheid zoals het Agentschap Bos en Natuur.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

De kerntaak van Co-Vibes en mezelf is een brug bouwen tussen getalenteerde ‘zoekende’ hoogopgeleide jongeren en de werkvloer. Via een talentgericht aanwervingssysteem en dus niet op basis van diploma, krijgen de jongeren de kans projecten te doen bij duurzame organisaties en tegelijk genieten ze van coaching via innovatieve formats. Gedurende twee maanden heb ik mij verdiept in de zorgsector rond assistentiewoningen. De zorgsector staat voor grote uitdagingen en ik ben ervan overtuigd dat de senioren deel moeten uitmaken van de samenleving. Zelf heb ik de leiding genomen om een sociaal netwerk te creëren waarin de assistentiewoningen een spilfiguur spelen. Door verschillende lezingen bij te wonen ben ik in contact gekomen met de trend rond ‘vermaatschappelijking van de zorg’. De ouderen nemen een zinvolle plek in de samenleving in en de zorg wordt zo veel als mogelijk in de samenleving geïntegreerd. Mijn volgende project draait rond circulaire economie in de bouwsector, waar ik bedrijven en organisaties ondersteun in deze transitie. Naast de professionele projecten, ben ik ook in mijn persoonlijke leven kleine projectjes aan het opstarten. Zo wordt er tot op heden niet gesorteerd in de atletiekclub waar ik sport. Als drijvende kracht probeer ik het bestuur warm te maken om hun afval te laten recycleren. Rond de sortering van GFT heb ik vele ideeën. Zo zou ik een GFT-punt willen creëren waarbij de compost gebruikt wordt voor lokale moestuinen met sociale tewerkstelling.