Dries Gysels

Dries Gysels

http://www.leefstraat.be

Sustainable Cities and Communities

Rol

Inspirator en coördinator van het Gentse Lab van Troje

Quote

"Lab van Troje maakt in Gent de Stad van Straks zichtbaar en brengt zo oplossingen voor stedelijke uitdagingen dichterbij."

Wie ben je en wat doe je?

Ik stond aan de wieg van én ben een van de drijvende krachten achter het Gentse Lab van Troje. Lab van Troje is een organisatie die burgers, bedrijven en overheden met elkaar verbindt. Met strategisch gekozen experimenten doet Lab van Troje concrete ervaring op en tonen we in praktijk dat structurele veranderingen mogelijk zijn. Op dit moment begeleid ik vanuit die achtergrond bv. twee trajecten in Rotterdam: rond duurzame mobiliteit en rond de straat/buurt van de toekomst. Ik ben ook de organisator van de 1e Belgische editie van www.burgermeesteracademie.nl: een opleiding op maat van ambtenaren die via co-creatie en participatie duurzame veranderingen in gang willen zetten.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Er bestaat veel theorie over transitie, co-creatie, transitiemanagement, participatie,.. Toch  gebeurt het niet vaak dat vanuit deze theorie ook echt grote experimenten en projecten met bewoners in een stad worden opgezet. Laat staan dat de tijd wordt genomen om de verbinding te leggen tussen deze bewoners en grote spelers zoals overheid en bedrijven. Mijn drijfveer en ervaring is deze linken wel echt te leggen en niet te stoppen met een experiment wanneer het net interessant wordt. Ik hou ervan anderen te inspireren met onze Gentse ervaringen, zodat ook zij geprikkeld geraken om van het denken naar het doen te gaan (en omgekeerd). 

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Via een experiment zoals www.leefstraat.be tonen we vandaag al hoe de duurzame stad van straks er kan uitzien. Door zulke concrete experimenten in het dagelijkse leven van bewoners op te zetten, gaan we met deze bewoners en partners uit het Lab van Troje-netwerk op zoek naar oplossingen voor problemen waar we tegen aanlopen. Ik leg deze verbindingen tussen bewoners en bedrijven / organisaties / overheden om concrete oplossingen mogelijk te maken (bv. een buurtparking om de auto's uit de straat te parkeren) en vertaal deze verhalen naar regime-spelers zodat ze er structureel mee aan de slag gaan.