Elke De Neve

Elke De Neve

Quality EducationResponsible ConsumptionClimate Action

Wie ben je en wat doe je?

Met UGent1010, een studentengroepering rond duurzaamheid, proberen we te werken aan twee pijlers. Een structurele pijler, waarbij we veranderingen willen brengen binnen de onderwijsinstellingen en een individuele pijler, waarbij we de studenten willen informeren en sensibiliseren rond duurzaamheid. Momenteel ben ik bezig met een project waarbij we willen streven naar een duurzamer onderwijs. Om het kort te beschrijven met een quote van Wals en Jickling: “education for sustainable development demands in-depth institutional changes and fundamental challenges to conceptions of how education is best organized around the traditional roles of students and teachers.” Verder heb ik ook deelgenomen aan de Bootcamp Circulaire Economie van OVAM. Daaruit is het project BOLD gegroeid met als doel de circulaire economie een groter bereik te geven waarbij we zowel bestaande initiatieven in de kijker zetten als een hype/community creëren rond circulair denken. 

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Ik ben erg begaan met duurzaamheid. Het zoeken naar manier om die transitie te ondersteunen en steeds meer mensen bij het duurzaamheidsverhaal te betrekken vind ik belangrijk. Ik probeer steeds meer mensen te betrekken door mijn enthousiasme en verschillende initiatieven 'hip' te maken. 

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Alle acties en activiteiten die zowel UGent1010 als de Green Office van de Universiteit, met oog op veranderingen, te weeg brengen. Van bewustmaking campagnes tot workshop over hoe je zelf aan de slag moet met bijvoorbeeld duurzame verzorging. Bij UGent1010 zit ik als vrijwilliger in het bestuur en heb ik o.a meegewerkt aan vlömärkt, een tweedehandsmarkt. Bij de Green Office werkt ik 1 dag in de week aan een project rond SDG's, waarbij we studenten willen laten engageren op lokale schaal rond een project met 1 of 2 SDG's centraal. Verder ben ik vanuit beide kanalen bezig met het educatie verhaal, wat ik hierboven al kort heb aangehaald.