Jonathan Verdonck

Jonathan Verdonck

Renewable EnergyInnovation and InfrastructureSustainable Cities and Communities

Rol

Projectverantwoordelijke bij Kamp C

Quote

"Er is nood aan actie en een maatschappij die in beweging schiet. Ik ben overtuigd dat (economische) welvaart beter kan en moet verwezenlijkt worden."

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben projectverantwoordelijke bij Kamp C, het centrum voor duurzaam bouwen en wonen. Hier werk ik aan projectaanvragen rond het versnellen van de transitie richting duurzame samenleving. Momenteel ligt de focus op circulaire economie, 3D printen, duurzame renovatie en betere communicatie en disseminatie richting de bouwsector. Mijn drijfveer om te helpen bij deze transitie is het besef dat de dingen beter kunnen én moeten. Het is duidelijk dat er verandering nodig is in de wereld en ik wil samen met anderen iets teweeg brengen. Voor mij is het hele plaatje van duurzame ontwikkeling belangrijk: naast ecologische schuld goed maken, economische vooruitgang ontkoppelen van ecologische achteruitgang, streven naar meer hernieuwbare energie en betere energie-efficiënte, gaat het ook om een eerlijkere welvaartsverdeling.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Er is nood aan actie en een maatschappij die in beweging schiet. Ik ben overtuigd dat (economische) welvaart beter kan en moet verwezenlijkt worden. Dit probeer ik te bekomen door het uitoefenen van mij functie als projectverantwoordelijke (zie hiervoor). Ook ben ik actief in een vzw die gericht is op voedselbedeling aan minderbedeelden. Het gaat om voedsel dat bedrijven niet meer regulier kunnen verkopen, maar wel nog gezond is om te eten. Er wordt minder weggesmeten en mensen die weinig hebben krijgen een aanvulling. Verder ben ik een project aan het opzetten rond voedselproductie op basis van afval. Hiervoor heb ik van stad Antwerpen al een subsidie gekregen en hoop ik samen te werken met gelijkaardige initiatieven en allerlei actoren te betrekken. 

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Binnen mijn functie als projectverantwoordelijk heb ik al verscheidene projectaanvragen rond duurzaam bouwen en wonen mee helpen uitwerken en lopende projecten opgevolgd. Verder ben ik vaak in gesprek met allerlei relevante organisaties om te bekijken hoe we samen de transitie naar een duurzame samenleving kunnen versnellen. Dit leidt tot intensief samenwerken en tot het leggen van linken tussen andere organisaties, die met gelijkaardige of complementaire zaken bezig zijn, maar dit niet weten van elkaar. Ik probeer anderen te inspireren en overtuigen door ideeën uit te wisselen. Binnen Generation T zou ik gelijkgezinden willen praten, elkaar inspireren en aanzetten tot innoveren, partnerschappen aangaan, samen aan projecten werken, ...