Kris Vancluysen

Kris Vancluysen

http://www.thomasmore.be

No PovertyGood HealthQuality EducationRenewable EnergyGood jobsInnovation and InfrastructureReduced InequalitiesSustainable Cities and CommunitiesResponsible ConsumptionClimate ActionPartnerships for the goals

Rol

Adviseur binnen de Dienst Onderzoek & Innovatie van de Thomas More Hogeschool 

Quote

“Om een duurzame maatschappij en economie te verwezenlijken zijn onderzoek en innovatie noodzakelijk.” 

Wie ben je en wat doe je?

Om een duurzame maatschappij en economie te verwezenlijken zijn onderzoek en innovatie noodzakelijk. Als adviseur onderzoek en innovatie en projectontwikkelaar aan de Thomas More hogeschool wil ik me inzetten om nieuwe kennis en technologieën te vertalen naar concrete oplossingen, producten of diensten die de overgang naar een duurzame samenleving helpen versnellen. Hogescholen zoals Thomas More spelen een belangrijke rol in de innovatieketen, omwille van het brede gamma aan expertisevelden en de multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak. Ik wil graag het voortouw nemen om vanuit mijn multidisciplinaire achtergrond en interesses de vragen en noden van bedrijven en social profit organisaties te onderzoeken en in co-creatie met hen én de samenleving oplossingen te ontwikkelen gericht op duurzame transitie. Vanuit het kloppend hart van een praktijkgerichte kennis- en onderwijsinstelling wil ik mee de uitdagingen waarmee onze planeet en haar bevolking worden geconfronteerd het hoofd bieden. Daarnaast wil ik nieuwe inzichten en oplossingen ook laten terugvloeien naar het onderwijs zodat ook toekomstige generaties uitgroeien tot ‘change makers’.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Mijn kennis en ervaring op vlak van praktijkgericht onderzoek en het ontwikkelen van internationale innovatieprojecten aan de Thomas More Hogeschool wil ik delen via Generation T. Ik kijk ernaar uit om met een gedreven netwerk jongeren ideeën rond duurzame transitie uit te wisselen en deze via partnerschappen uit te werken en te realiseren. Basisingrediënten voor een succesvolle samenwerking zijn openheid, enthousiasme en een groot vertrouwen in de toekomst. De rest komt vanzelf. Ik heb in de loop van mijn loopbaan een divers en multidisciplinair netwerk uitgebouwd dat zowel “inspirator” als “supporter” kan zijn voor transitieideeën die zullen groeien via Generation T of binnen de hogeschool. Mijn netwerk, brede interesses, leergierigheid en goede people skills wil ik via Generation T benutten om de kwaliteit van leven en werken in de toekomst te verbeteren.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Als adviseur binnen de Dienst Onderzoek & Innovatie van de Thomas More hogeschool realiseer ik mee duurzame verandering door in te staan voor een effectieve en efficiënte kennistransfer vanuit diverse disciplines naar het ‘brede’ werkveld. In tal van deze disciplines binnen de hogeschool wordt gewerkt aan oplossingen die een antwoord kunnen bieden op het duurzaamheidsvraagstuk (vb. armoede, energie, zorg, chemie, agro- en biotech, media, business modelling, automotive, duurzame materialen, …). De praktische aard en directe toepasbaarheid van de kennis laat toe een snelle implementatie en verandering teweeg te brengen, veelal in samenwerking met lokale partners. Daarnaast wordt transitie teweeg gebracht via concrete innovatieprojecten die ik samen met onderzoekers en externe partners heb ontwikkeld (o.m. rond duurzaam ontwerpen en 3D printen, inclusieve media voor mensen met een beperking, STEM educatie, …). Mijn rol bestond daarin uit het verfijnen en uitwerken van projectideeën, het aantrekken van partners, het werven van fondsen en/of het begeleiden van valorisatietrajecten. In de toekomst wil ik in Thomas More nog meer inzetten op projecten die een duurzame transitie helpen realiseren.