Nabil Bazsaz

Nabil Bazsaz

Gender EqualityGood jobsReduced Inequalities

Wie ben jij?

Ik ben Nabil, geboren te Kaboel en nadien met mijn ouders gevlucht naar Moskou. Echter na zeven jaar in Moskou te hebben gewoond besloten mijn ouders om naar Antwerpen te komen. Ik woon ondertussen meer als 18 jaar in Antwerpen. Mijn jeugd was vrij atypisch en dat heeft mij ook positief gevormd. Ik ben dan ook gemotiveerd om een verschil te maken voor de samenleving. De eerste manier om dit mogelijk te maken was door een vzw Young Entelechy op te richten, een organisatie die de doorstroom van jongeren met een migratieachtergrond naar het hoger onderwijs en het bedrijfsleven wil stimuleren, samen met enkele vrienden. Ik kreeg op school vaak van leerkrachten het advies om niet te hoog te mikken. Ze zagen me niet een universitair diploma behalen terwijl dat voor mij een droom was. Echter had ik thuis ouders die in me geloofden en me dan ook verder stimuleerden om toch voor mijn doelen te gaan. Ik heb uiteindelijk zowel een professionele bachelor aan de hogeschool als een universitaire master weten te behalen. Ik ben dan ook van mening dat leerkrachten zeer snel opgeven als het op jongeren met een migratieachtergrond neerkomt. Ik ben dan ook heel erg gemotiveerd om jongeren aan te sporen om meer te geloven in hun eigen capaciteiten.
Ik ben momenteel een recruitment consultant en heb hiervoor ook nog gewerkt als Account manager voor een levensverzekeraar in Brussel. Doorheen deze verschillende jobs heb ik gemerkt dat discriminatie/racisme nog steeds aanwezig is.

Hoe draag jij bij tot de transitie? geef een/meerdere voorbeeld(en).

Ik heb als recruiter gemerkt dat vanaf het ontvangen van een CV en daarna ook verder in een sollicitatieproces er heel wat biases beginnen te ontstaan. Ik waarschuw mijn klanten dan ook voor deze mogelijke biases die ze kunnen hebben. Zeker als de kandidaten geen typische Vlaamse namen hebben. Daarnaast ben ik zelf ook bewuster geworden van de mogelijke biases dat ik zelf kan hebben. Ik vind het zeer belangrijk om iedereen gelijke kansen te geven. Dit heeft me ertoe aangezet om mezelf meer in te zetten voor een inclusievere diversiteitsbeleid. Als gevolg heb ik dan ook met enkele partners D-HRD opgericht. Een consultingbedrijf gespecialiseerd in het helpen van bedrijven met hun diversiteit & inclusie beleid. We willen een samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft en dat is meteen ook onze missie.

Met Young Entelechy bovendien probeer ik zoveel mogelijk jongeren te stimuleren om verder met hun studies te gaan en ook om later in het bedrijfsleven te geloven in hun kansen. Ik probeer voor de jongeren ook te fungeren als een rolmodel. Ik heb ook hetzelfde meegemaakt als wat zij nu mee moeten maken. Toch heb ik niet opgegeven en het heeft geloond. Dit probeer deze jongeren bij te brengen.

Welke persoon, organisatie of project inspireert jou en waarom?

Een van de personen die me het meest inspireren is Bill Gates. En niet vanwege het feit dat hij de rijkste man ter wereld was maar omdat hij heel wat goeds doet mijn zijn rijkdom. Hij zou alle dagen van zijn leven kunnen genieten van zijn geld maar dat doet hij niet. Hij helpt heel wat arme landen om bepaalde ziektes uit te roeien. Daarnaast zet hij zich ook in om onze wereld te helpen om te gaan met overbevolking en zijn Bill & Melinda Gates Foundation heeft al heel wat goede dingen in de wereld gedaan.