Pieter-Jan Van de Velde

Pieter-Jan Van de Velde

No PovertyQuality EducationInnovation and InfrastructurePartnerships for the goals

Rol

Founder Act4Change and Co-Director Trividend

Quote

"Ik ben ervan overtuigd  dat een ernstige duurzaamheidstransitie noodzakelijk is om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden."

Wie ben je en wat doe je?

Sinds mijn 17e heb ik engagementen opgenomen in een breed spectrum van organisaties die werken aan de transitie naar een duurzamere samenleving. Ik was of ben actief als vrijwilliger bij ngo's als Oxfam-Wereldwinkels, 11.11.11 en Vredeseilanden. De voorbije vier jaar lag mijn focus op de oprichting en uitbouw van Act4Change. Vorig jaar ging ik aan de slag bij Trividend. Ik neem deze engagementen op omdat ik ervan overtuigd ben dat een ernstige duurzaamheidstransitie noodzakelijk is om iedereen een menswaardig bestaan te kunnen bieden. Ik heb er voor gekozen voor een brede waaier aan organisaties omdat ik ervan overtuigd ben dat de noodzakelijke duurzaamheidstransitie slechts mogelijk zal zijn als er tegelijk aan een breed spectrum van uitdagingen gewerkt wordt vanuit een holistische visie.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Ik hecht veel belang aan samenwerking tussen actoren met diverse achtergronden. Ik ben goed in het inschatten van de interesses en noden van mensen en organisaties. Daardoor kan ik mensen samen brengen en hen de meerwaarde van samenwerking rond concrete projecten doen inzien en dit zowel voor eigen initiatieven als voor de initiatieven van de jongeren die ik ontmoet binnen Generation T. Daarnaast heb ik mij de voorbije jaren vooral gespecialiseerd in financiering van organisaties. Ik kan andere leden van Generation T helpen bij het samenbrengen van de nodige fondsen om hun plannen waar te maken.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Ik kies meestal voor een faciliterende rol. Ik bouw mee aan het kader om concrete initiatieven vorm te geven. Een voorbeeld van hoe ik deze rol opneem: Bij Oxfam-Wereldwinkels legde ik de nodige contacten en overtuigde ik de interne betrokkenen om erkenning als sociaal-culturele vereniging aan te vragen. Dit levert sindsdien een jaarlijkse subsidie van meer dan 100.000 euro op. Ik probeer goede voorbeelden op te pikken en te delen met anderen, hen samen te brengen rond concrete projecten en vaak ontbrekende expertise rond financiering in te brengen. Ik werk steeds vanuit een open houding, waarbij ik het niet belangrijk vind dat mijn eigen rol zichtbaar is, zolang er maar resultaten geboekt worden.