Pieter Uytterlinde

Pieter Uytterlinde

No HungerInnovation and InfrastructureReduced Inequalities

Who are you and what do you do?

Mijn naam is Pieter Uytterlinde. 27 jaar oud en woonachting in Antwerpen.

Na een aantal omzwervingen in de politiek en in de sociale sector, ben ik in bijberoep - als ondernemer en hobbykok - een foodtruck gestart.

Toch ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in sociale fenomenen en problemen. Mijn motivatie ligt hierin puur filantropisch om mensen te helpen en een beter leven te bieden.

Ik heb sociologie gestuurd en heb ontwikkelingswerk gedaan en ben recent in contact gekomen met de grote huisvestingsnood die er is in steden en gemeenten is voor sociaal kwetsbare mensen. Er is een beperkt aanbod, de prijzen swingen de pan uit voor een woonst van lage kwaliteit en er is veel discriminatie en uitsluiting.

Hierdoor kwam ik op het idee om mobiele noodopvanghuizen te plaatsen bij gastgezinnen (soort van buddyschapsysteem) die eerstelijns informele zorg aanbieden. Mijn motivatie is tweeërlei: een gezonde sociale onderneming uit de grond stampen die zelfbedruipend is en sociale kwetsbare mensen tijdelijk kunnen opvangen zonder dat ze financieel en mentaal genekt worden.

Bovendien worden ze opgevangen in een zorgnet en kunnen ze van daaruit hun wederopstanding maken.

Mijn impact probeer ik nu tot stand te brengen door een project uit de grond te stampen en hierdoor lokale, Vlaamse en federale besturen en middenveldsorganisaties aan te spreken, alsook financiële instellingen. Het middenveld en financiële instellingen zijn enthousiast, de openbare besturen stribbelen tegen.

What competences would make you a good Generation T?

Ik ben iemand die zeer gemotiveerd is om zijn doel te bereiken.

Ik heb veel contacten en partners nodig.  Ik zal dus vanuit mijn motivatie altijd aanwezig willen zijn op jullie events.

Daarnaast ben ik rechttoe rechtaan en oprecht. Ik zal met alle hulp die jullie mij kunnen aanbieden absoluut resultaten kunnen halen (mijn CV getuigt dit ook). Complimenten naar jullie dienstverlening zullen dan niet achterwege blijven.

Uit mijn gesprekken met CAW's en OCMW's hoor ik steeds hetzelfde: huivesting is duur, er is te weinig aanbod en hetgeen er aan OCMW's gegeven wordt is van slechte kwaliteit.

Bijna iedereen die ik gesproken heb vindt het project innovatief en uitermate interessant. Toch is het moeilijk een eerste lokaal bestuur te vinden die er zijn schouders onder wil zetten en een pilootproject wil starten. Contacten en een goede achterban zijn dus absoluut nodig.

Ik wil een duurzame oplossing rond tijdelijke huisvestingsnood voor sociaal kwetsbare mensen. Sommige mensen die in een crisis belanden (van ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen tot iemand die met fysiek geweld te maken krijgt) heeft zo geen vooruitzicht op een tijdelijk onderkomen en moet halsoverkop beslissingen nemen die achteraf slecht kunnen uitdraaien.

Mensen hebben hun volledig emotioneel en intellectueel vermogen pas terug als ze tot rust komen. dit wil ik de mensen aanbieden.

En dit sociaal innovatief idee zou ik graag met en via Generation T tot ontwikkeling willen brengen.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Ik ben actief geweest als ontwikkelingswerker in Zuidelijk Afrika als vrijwilliger. Daarna ben ik actief geweest bij Bello Belgo (project dat ondernemingsvaardigheden wil bevorderen bij jongeren van een minder kansrijke omgeving). Hier zocht ik vooral financiering.

Afgelopen 2 jaar ben ik actief geweest als opleidingsverantwoordelijke bij ArmenTeKort . Dit is een VZW in het Antwerpse dat kansarmen wil verbinden met kansrijken. Samen doorlopen ze een traject van 2 jaar waarbij het de bedoeling is kansarmen te empoweren in hun eigenwaarde.

Het hoofdproject waar ik mee bezig ben is tijdelijke noodopvanghuizen te creëren voor sociaal kwetsbare mensen.

Inkomens- en huisvesting gerelateerd is hier nood aan. In Antwerpen bijvoorbeeld stonden er ongeveer 120.000 mensen op een sociale wachtlijst. Gemiddeld gezien moeten deze mensen als alleenstaande met 1085 euro per maand rondkomen.

Er zijn ook een aantal contextuele factoren die de nood hoog:

- gebrek aan reguliere huisvesting

- de prijsstijging in de onderste regionen van de huisvestingsmarkt.

- toenemende armoede

- de asielcrisis

- de vergrijzing

- discriminatie en uitsluiting

- ...

Al deze fenomenen maken dat sociaal kwetsbaren mensen of teveel betalen (met alle gevolgen vandien) of de overschot moeten bewonen. Op het moment dat zij hun onderkomen dreigen kwijt te spelen, hebben zij ook daar bovenstaande fenomenen moeilijkheden om iets degelijks te vinden. Een tijdelijke transit woning als time out is nodig.