Ruben Van Daele

Ruben Van Daele

Renewable EnergyInnovation and InfrastructureSustainable Cities and Communities

Who are you and what do you do?

Vanuit mijn rol als project manager in de bouw- en vastgoedwereld begeleid ik mensen en organisaties doorheen de volledige levenscyclus van hun gebouw(en). De keuzes die we samen met hen maken zullen die gebouwen telkens jarenlang mee maken tot wat ze zijn: ruimtes en volumes waarin en waartussen we leven. Een onderbouwde langetermijnvisie is dan ook geen overbodige luxe.

Die visie is ‘duurzaam’, een containerbegrip dat in elke context een licht andere invulling of focus kan krijgen. Die flexibiliteit en bereidwilligheid om telkens opnieuw een (ander) antwoord te formuleren staat hierbij centraal: de locatie en mensen die het gebouw bewust en onbewust zullen gebruiken, verschillen keer op keer. Verbeteren is altijd mogelijk. 

De rode draag door het geheel is het creëren van gebouwen, componenten, materialen ruimtes en volumes die nu, maar ook in de toekomst een zo groot mogelijke kans hebben her- of gebruikt te kunnen worden. Niet alleen door diegene waarvoor we ze nú ontwerpen, maar ook als de noden van de volgende generatie(s) wijzigen.

Why are you member of Generation T?

Mijn visie is er een van “people – planet - profit”, een streven naar sociale, economische en ecologische duurzaamheid. De kans krijgen en geven aan anderen om dromen te realiseren, nu én in de toekomst te kunnen blijven realiseren. 

Als project manager en ingenieur-architect heb ik heel wat ervaring in het samenbrengen van mensen met een verschillende achtergrond om samen concrete, duurzame projecten te realiseren.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Als ingenieur-architect bouw ik letterlijk mee aan projecten waarin duurzaamheid, comfort en historische waarde gecombineerd worden. We brengen mensen samen, over de grenzen van achtergronden, beroepen en disciplines heen om hen te realiseren.

Als vrijwilliger probeer ik samen met andere jongeren kleinschalige, lokale initiatieven die ‘een verschil maken’ te steunen in hun zoektocht naar tijd (vrijwilligers) en middelen (financieel). We bieden hen de hefboom die hen als kleine organisaties in staat stelt een verschil te maken.