Rutger Baeten

Rutger Baeten

Renewable EnergyInnovation and InfrastructureClimate Action

Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Rutger Baeten, 30 jaar, burgerlijk ingenieur energie en vegetariër (veganist in wording). Ik werk als onderzoeker in warmtenetten bij VITO. Hierbij tracht ik het energieverbruik voor verwarming te verduurzamen door gebruik te maken van warmtenetten die gekoppeld zijn met hernieuwbare- of restwarmtebronnen. Als onderzoeker van VITO geef ik advies aan gemeenten, provincie en industrie onder de vorm van workshops, begeleiding, studies, etc. Steeds zoek ik de meest duurzame oplossing in de gedomineerde wereld van fossiele brandstoffen voor verwarming. Maar meer en meer is de technoligie niet het probleem in de energietransitie maar eerder het energiebeleid. Naast onderzoeker ben ik ook een vegetarier (veganist in wording). Hierdoor wil ik ook mijn steentje bijdragen. De impact van veeteelt op de uitstoot van broeikasgassen is namelijk even groot als alle transport bij elkaar (14,5% van alle uitstoot). Hierbij tracht ik dan ook mijn naaste omgeving minder vlees te laten eten door steeds vegetarisch voor hen te koken.De verduurzaming van de wereld is een werk van lange adem maar als iedereen zijn steentje bijdraagt ben ik ervan overtuigd dat er snel een kantelmoment zal bereikt worden waarbij deze niet meer tegen te houden is. Want “There is no planet B”.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Als onderzoeker van een onafhankelijke onderzoeksinstelling ben ik steeds enthousiast op zoek naar de meest duurzame oplossing, samen, met de verschillende partners in een project. Die onafhankelijkheid vind ik zeer belangrijk, want hierdoor ben ik vrij van economische en commerciële belangen die toch steeds meespelen bij bedrijven. Hierdoor kan ik 'open' op zoek gaan naar de beste oplossing, maar die gedragen is door het hele team. Ik vind het namelijk belangrijk om op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing die toch ‘praktisch’ realiseerbaar is. Zodat er op korte termijn kleine stappen worden gezet. Echter is het niet evident om in de huidige context (lage energieprijzen) de meest duurzame oplossing voor te stellen. Maar toch blijf ik vurig deze duurzame oplossingen steunen en op zoek te gaan naar elk pieterig voordeel.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Binnen VITO ben ik betrokken bij verschillende haalbaarheidsstudies voor warmtenetten en tevens de contactpersoon voor de provincie Antwerpen binnen VITO rond warmtenetten. In verschillende projecten trachten we de rest van de partners te overtuigen van het belang van duurzame warmtenetten, ondanks dat het project hierdoor vaker complexer wordt. In één van de projecten was er de mogelijkheid om ofwel laagwaarde restwarmte ofwel WKK-warmte aan te sluiten op een nieuwe ontwikkeling. Hierbij hebben we resoluut gekozen voor laagwaarde restwarmte, en hebben we toch een positieve business case gevonden ondanks weerstand bij enkele partners. Door deze (voorbeeld)cases tonen we aan de buitenwereld dat er vele mogelijkheden zijn om te verduurzamen. Hierbij trachten we mensen en bedrijven te engageren om mee aan diezelfde kar te trekken. Daarnaast proberen we een gezamenlijke visie / strategie te creëren die de juiste weg toont binnen dit vakgebied om zo bij te dragen aan het kantelmoment.