Samuel Lietaer

Samuel Lietaer

http://www.Climate-express.eu

No PovertyNo HungerRenewable EnergyGood jobsInnovation and InfrastructureReduced InequalitiesClimate ActionPartnerships for the goals

Who are you and what do you do?

Ik ben in Brussel geboren en getogen in een hyperdiverse omgeving en ben altijd gefascineerd geweest door de manier waarop deze samenleving vorm krijgt. Ik besefte steeds meer dat klimaatverandering onze manier van leven heel sterk zal beïnvloeden. Het klimaat hangt samen met heel wat zorgwekkende uitdagingen, maar zeker ook een hoop kansen om te kiezen voor een eerlijkere en duurzame samenleving! Daarom zet ik mij als burger in voor het klimaat. Bij zo veel mogelijk activiteiten hoop ik bij te dragen aan de transitie.

Tijdens een fietsreis van Brussel naar China gefietst in 2011, via Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Azië, heb ik pas gemerkt hoeveel mensen er dagelijks troffen worden door klimaatverandering. Dit heeft ertoe geleid dat ik mijn masterproef in de Rechten aan de VUB over klimaatvluchtelingen heb geschreven. En dat ik dan bij een Noord-Zuid NGO ben gaan werken (11.11.11). Nu ben ik onderzoeker op de ULB rond adaptatiestrategieën tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden en de rol van de private sector hierin. Boeiend! 

Daarnaast ben ik al twee jaar vrijwilliger bij Climate Express. Na het avontuur naar Parijs, organiseer ik binnenkort mee de Climate Express Tour de Belgique, om de Belgische burger en politiek eens stevig wakker te schudden. Hiermee willen we vooral aantonen dat er alternatieven bestaan, maar momenteel moet de bewuste burger zich nog te veel zelf zien te redden. De overheid laat haar plicht na om de transitie écht te faciliteren.

What competences would make you a good Generation T?

Als activist, politicoloog, jurist en ex-beleidsmedewerker klimaat bij 11.11.11 vrees ik dat we niet de propere kant opgaan als samenleving. De beleidsmakers schenken te weinig aandacht aan het klimaat en andere sociale strijden. Ik geloof dat uitwisseling tussen verschillende changemakers cruciaal is binnen de generatie die voor de transitie zal moeten zorgen.

Ik heb een relatief uitgebreid netwerk in de academische wereld en in de NGO wereld, maar ook kennis van het bedrijvenlandschap dat volgens mij zeker deel uitmaakt van de transitie. Mijn sociale vaardigheden en ‘goesting’ om het duurzame virus door te geven zullen zeker bijdragen tijdens verschillende netwerkmomenten, trainingen en debatmomenten met het bedrijfsleven of opinievorming rond bepaalde politieke hangijzers. Ervaring in speeches, schrijven van opiniestukken zullen hier zeker toe bijdragen.

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Momenteel ben ik aan de slag als onderzoeker rond de rol van de private sector in internationale klimaatfinanciering (Noord-Zuid) heb ik een deel van het hiervoor relevante Belgische bedrijvenlandschap doorpluist.

Lopende projecten:

Vrijwilliger bij Climate Express: campagne (#movetheclimate – by bike, by music, by art)

Projecten in het verleden:

-De scouts als scoutsleider (sociale en ecologische ontwikkelingsprojecten in Marokko en Burkina Faso)

- Sociaal-ecologisch landbouwproject in Peru (1 maand): inclusie van minderbedeelden in ecologisch en zelfvoorzienend project.

- Ex-beleidmederwerker 11.11.11

- Studies en masterproeven gerelateerd aan klimaat en sociale rechtvaardigheid O.a veldwerk in de DR Congo.

Who inspired you? What made you first passionate about sustainability?

Pralientje