Sarah Tuytschaever

Sarah Tuytschaever

https://unleash.org/

Quality EducationGender EqualityInnovation and InfrastructureReduced InequalitiesPeace and JusticePartnerships for the goals

Who are you and what do you do?

Na 4 jaar te werken aan het democratiseren van het onderwijs in de internationale beleidssetting, ben ik momenteel werkzaam als strategie consultant bij Deloitte. Daarnaast ben ik actief bij de Deloitte Foundation, een organisatie die een reeks maatschappelijke projecten opricht waarin we samenwerken met strategische partners, zowel in België als in het buitenland. Vanuit deze rol ben ik aangesteld als facilitator van het Unleash Innovatie Lab. Met Unleash brachten we 1000 jonge talenten vanuit 129 landen samen in Denemarken om tijdens een intensief innovatielab disruptieve oplossingen voor de Sustainable Development Goals te ontwikkelen. Ik geloof in het samen streven naar een dynamische duurzame samenleving door te investeren in onderwijs, innovatie en ondernemerschap. Problemen van de toekomst kunnen niet worden opgelost met de antwoorden van vandaag. Mijn nieuwsgierigheid drijft me tot een constante zoektocht naar nieuwe innovatieve oplossingen voor de meest complexe problemen waarmee onze globale en lokale maatschappij worden geconfronteerd.

Why are you member of Generation T?

De Sustainable Development Goals zijn een globaal kader dat lokale actie vraagt. Om ideeën effectief implementeerbaar te maken is er nood een samenwerking van diverse profielen met een duidelijke visie, passie en durf.  Ik wil me graag inzetten voor het verder uitbouwen van zinvol netwerk dat een visie voor een duurzame samenleving deelt en een platform vormt voor het vertalen van innovatieve ideeën naar actie.  

Mijn expertise bevindt zich zowel op een beleids- als een procesniveau. Beleidsmatig heb ik ervaring met het nationaal en internationaal hogeronderwijsbeleid. Dit gaat van kwaliteitsbewaking tot internationale ontwikkelingen en digitalisering van het onderwijs. Procesmatig ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van strategische sessies en faciliteren van innovatieprocessen. 

Give specific example(s) on how your projects or activities make a difference and initiate change.

Hoe verzeker je gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder je levenslang leren? Dit was de vraag dat 50 internationale teams tijdens het UNLEASH innovatielab meekregen. Als facilitator was het mijn rol om hun ideeën te transformeren naar concrete oplossingen. Deze transformatie gebeurt via een innovatieproces waarbij de teams door 5 fasen werden begeleid: probleemdefiniëring; ideeontwikkeling; prototyping; testing en implementatie. 

Persoonlijk was ik verantwoordelijk voor de intensieve begeleiding van 4 teams. Dag en nacht werd er gewerkt om van een relevante probleemdefinitie naar de perfecte pitch van de gecreëerde oplossing te komen. Impact en haalbaarheid stonden hierbij centraal. De uiteindelijke winnaars van SDG4, Hear-oes on Demand, slaagden erin om binnen enkele dagen een volwaardig en financieel duurzaam idee voor een edu-enterprise te ontwikkelen. Zij willen een online platform oprichten in Kenya om personen met gehoorproblemen en tolken in contact te brengen en zo het huidige dure monopolistische systeem te breken.
 
In totaal zijn er tijdens het UNLEASH lab 199 innovatieve oplossingen ontwikkeld in het kader van 7 SDG’s. De teams met de beste oplossingen worden in contact gebracht met partners, experten en investeerders om verdere implementatie te ondersteunen. Volgend jaar zal er een nieuwe editie van het innovatielab worden georganiseerd.