Steven Vanonckelen

Steven Vanonckelen

http://www.zeronaut.be/blog/moet-alles-sneller-en-beter-de-22ste-eeuw?rq=vanonckelen

No PovertyQuality EducationRenewable EnergyInnovation and InfrastructureLife on land

Rol

Projectleider bij het Agentschap voor Natuur en Bos

Quote

“A thing of beauty is a joy forever”

Wie ben je en wat doe je?

Na een doctoraat als bio-ingenieur, ben ik momenteel werkzaam bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Daar ben ik projectleider voor een Europees project dat o.a. een ecoduct voor dieren over de Brusselse ring in het Zoniënwoud zal bouwen. Twee jaar geleden was ik Vlaams jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling bij de Vlaamse Jeugdraad. Het hoogtepunt was deel uit maken van de Belgische delegatie met o.a. Premier Di Rupo en Ministers Reynders en Labille aan de Algemene Vergadering van de UN in New York. Momenteel ben ik Belgisch Jongerenvertegenwoordiger bij ONE waar ik mee lobbycampagnes opzet om een einde te maken aan extreme armoede. Aan de nodige kennis en enthousiasme dus geen gebrek!

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

In alles wat ik doe probeer ik rekening te houden met mens, dier en maatschappij. Zo probeer ik om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar vooral van de fiets. Ook zal ik m'n mening op een positieve manier proberen te verkondigen. Dat is mijn voornaamste troef: de zaak positief belichten en naar buiten brengen. Denk maar aan Ringland: vroeger waren ze een saaie drukkingsgroep, maar sinds ze hun verhaal positief brengen zijn ze pas echt relevant geworden. Samen dus voor beter, niet noodzakelijk voor meer.  

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

Als scouts draag ik al jaren mijn steentje bij aan een betere samenleving, door kinderen en jongeren op een actieve manier warm te maken om goed voor elkaar en het milieu zorg te dragen. Hier merk ik dat lokale acties vaak veel teweeg kunnen brengen. Ik ben sinds enkele jaren vanuit de vzw van de scouts verantwoordelijk voor de scoutsterreinen. Sinds 2009 hebben we een aantal projecten binnen gehaald en met deze subsidies hebben we het terrein grondig aangepakt: we maakten het groener, robuuster en speelser! Dit o.a. door zo'n 600 inheemse bomen en struiken te planten, een bijenhotel met infopaneel en een wilgenhut te bouwen, boomstammen aan te kopen als klimtuig, etc. Zo leren de kinderen al spelend wat milieu is!