Wies Willems

Wies Willems

http://www.broederlijkdelen.be

Renewable EnergyInnovation and InfrastructureSustainable Cities and Communities

Rol

Policy officer natural resources at NGO Broederlijk Delen

Quote

"Gemeenschappen in Latijns-Amerika verdedigen hun leefmilieu en hun rechten tegenover grondstoffenbedrijven. Ze inspireren me om met hun verhaal aan de slag te gaan in België."

Wie ben je en wat doe je?

Ik werk als politiek medewerker rond natuurlijke rijkdommen bij Broederlijk Delen. Hiermee wil ik in onze samenleving en op beleidsniveau bijdragen aan een beter begrip van de globale grondstoffenproblematiek, de impact op mensenrechten en milieu in Latijns-Amerika en het verband met de consumptie en politieke structuren in België en Europa. Gewone mensen verzetten zich overal ter wereld tegen ongebreidelde grondstoffenextractie en komen op voor de verdediging van het gemeengoed. Zij strijden voor hun rechten t.o.v. grote mijnbouw- en energiemultinationals, en verdedigen hun leefomgeving met respect voor de aarde en de gemeenschap. Hun verzet geeft me energie om me in België in te zetten voor de transitie naar een andere samenleving, met een economie op mensenmaat en binnen de draagkracht van onze planeet.

Waarom maak jij deel uit van Generation T?

Als tiener en twintiger was ik actief in de Jeugdbond voor Natuur en Milieu waar ik onder meer nationaal secretaris van het hoofdbestuur was. De waarden, de kennis en de ervaring die ik hier meekreeg, legden een stevige basis voor blijvend engagement. Later was ik jarenlang actief binnen solidariteitsbeweging CATAPA, die specifiek werkt rond mijnbouwconflicten in Latijns-Amerika. Door die verschillende engagementen heb ik een brede kijk op thema’s als ecologie, mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Met een Master Germaanse Talen en een Master-na-Master Conflict and Development, deed ik werkervaring op in de ngo-sector en als freelancejournalist (o.a. voor MO*, Knack, IPS). Mijn kennis van de grondstoffenproblematiek en Latijns-Amerika, mijn engagement en mijn analyse- en communicatieskills, kunnen dan ook een meerwaarde bieden binnen Generation T.

Een concreet voorbeeld van hoe jouw project/activiteiten verandering teweeg brengt:

In 2015 verzorgde ik de inhoudelijke onderbouw van onze campagne ‘Marco is een boer en wil dat blijven’, rond de mijnbouwproblematiek in Peru. Ik werkte een politiek dossier uit, organiseerde een lobbytour met partnerorganisaties uit Peru en gaf talrijke lezingen. Het brede publiek én beleidsmakers kregen hierdoor inzicht in het verband tussen de problematiek in Peru en hun eigen rol als consumenten, burgers, politici. Onze campagne kreeg zichtbaarheid op verschillende niveaus, dankzij parlementaire vragen, media-aandacht, gesprekken met beleidsmakers, lokale gsm-inzamelacties, ... Dit dossier wordt verder ook gebruikt in het werk van de Europese ngo-netwerken waar we deel van uitmaken, die nauw contact onderhouden met EU- en VN-instellingen en onder meer lobbyen voor bindende regelgeving voor bedrijven op het vlak van mensenrechten.