Ik doe mee!


Jouw persoonlijke contactgegevens
Publieke informatie
Beschrijf jezelf en jouw rol in de transitie naar een duurzamere samenleving in België. Waarom doe je dit? Vanuit welke nood/motivatie? Wat is het groter plaatje? Hoe inspireer jij anderen om verandering te realiseren? Tip: Tijdens het validatieproces wordt rekening gehouden met jouw motivatie voor duurzame transitie, de impact die je realiseert, het innovatieve in jouw aanpak en of je anderen inspireert in jouw acties.
Wat kan jij bijdragen aan Generation T? Denk daarbij aan jouw sterktes, drijfveren, waarden, ideeën, visie. Tip: Tijdens het validatieproces wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke waarden, hoe je deze omzet in actie, en jouw engagement om samen te werken met anderen (peers en organisaties)
Wat zijn / waren de projecten / activiteiten / onderzoekstaken waarin je betrokken was gerelateerd met duurzame transitie? Hoe krijg je dit voor elkaar? Wat is jouw rol? Tip: Tijdens het validatieproces wordt rekening gehouden met jouw ervaring als vrijwilliger, actor, deelnemer, onderzoeker, ondernemer ... in een veranderingsproces, de pioniersrol / leidende rol die je opneemt en of je op dit moment actief deelneemt aan dergelijke veranderingsprocessen.
Indien je de informatie in het gedeelte voor jouw persoonlijke contactgegevens niet openbaar wil laten delen op de website (door openbaar te delen kunnen geïnteresseerde media en organisaties jou contacteren), gelieve het volgende vakje aan te vinken: